Геодезия Варна!

Предлага цялостен набор от услуги в областта на геодезията. Услуги по кадастър: Изработване на скици и схеми на самостоятелни обекти, Разделяне или обединяване на поземлени имоти, изработка на кадастрални и специализирани карти.