За нас

facebook thumb

Геодезия Варна е интернет сайт на „ГЕОДЕСК” ООД .

Фирмата ни се състои от екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти, с всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности. Фирмата е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра. Професионализъм и прецизност е структурата, под коята работим. 

 

Услуги по кадастър: Изработване на скици и схеми на самостоятелни обекти, Разделяне или обединяване на поземлени имоти, изработка на кадастрални и специализирани карти. 
Изработване на схеми на самостоятелните обекти на сгради

Геодезия: Геодезическо заснемане на сгради, изработка на тахиметрична снимка , трасиране на имоти с граници, трасиране на точки, пълно и точно заснемане на съществуващ терен.
Създаване на опорни геодезични мрежи (ГММП, РГО, осови мрежи и други)
GPS / GNSS измервания